Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klienta

Szanowni Państwo,

celem ankiety, którą Państwu udostępniamy jest pomiar satysfakcji i zbadanie Państwa oczekiwań w zakresie oceny naszej współpracy oraz jakości dostarczanych produktów.
Założeniem przeprowadzenia badania jest poprawa jakości obsługi Klienta. Ankieta jest anonimowa.

 

W poniższych pytaniach prosimy udzielić odpowiedzi stosując skalę od 1 do 5 gwiazdek, gdzie 1 gwiazdka oznacza ocenę najniższą, a 5 gwiazdek najwyższą.

 

1. Jak Pan/Pani ocenia poziom obsługi Młyny Szczepanki Sp. z o.o.
2. Jak Pan/Pani ocenia jakość dostarczanych produktów
3. Jak Pan/Pani ocenia zaangażowanie pracowników i gotowość do pomocy
4. Jak Pan/Pani ocenia kontakt , poziom kompetencji, znajomość zagadnień merytorycznych i rozwiązań praktycznych pracowników
5. Jak Pan/Pani ocenia zachowanie i dostępność naszych handlowców
6. Jak Pan/Pani ocenia profesjonalizm naszych przewoźników
7. Jak Pan/Pani ocenia poziom wsparcia kontroli jakości
8. Jak Pan/Pani ocenia sposób pakowania i zabezpieczenia dostarczanych produktów
9. Jak Pan/Pani ocenia terminowość realizowanych zamówień
10. Jak Pan/Pani ocenia poprawność faktur i innych dokumentów
11. Jak Pan/Pani ocenia sposób, terminowość i czas związany z reklamacjami
12. Jakie są według Pana/Pani najmocniejsze strony Spółki
13. Jakie są według Pana/Pani najsłabsze strony Spółki
Wyślij ankietę