Dokumenty do uzyskania kredytu kupieckiego

Indywidualna Działalność Gospodarcza

1) Umowa sprzedaży
2) Kserokopie dokumentów: 

  • zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • decyzja o nadaniu numeru NIP
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

3) Wniosek o kredyt kupiecki pobierz
4) Zabezpieczenie (deklaracja wekslowa, weksel, wzór wypełnienia weksla) pobierz
5) PIT, CIT, przychody-koszty

 

Spółka Jawna

1) Umowa sprzedaży
2) Kserokopie dokumentów: 

  • aktualny KRS/RHB - nie starszy niż 3 m-ce 
  • decyzja o nadaniu numeru NIP 
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 

3) Wniosek o kredyt kupiecki pobierz
4) Zabezpieczenie (deklaracja wekslowa, weksel, wzór wypełnienia weksla) pobierz
5) Kopię dokumentów finansowych za ostatni rok obrotowy oraz za ostatni kwartał roku bieżącego /PIT, CIT, bilans, rachunek zysków i strat, F-01/

 

Spółka Cywilna

1) Umowa sprzedaży
2) Kserokopie dokumentów: 

  • zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
  • wszystkich współwłaścicieli 
  • decyzja o nadaniu numeru NIP 
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 

3) Wniosek o kredyt kupiecki pobierz
4) Zabezpieczenie (deklaracja wekslowa, weksel, wzór wypełnienia weksla) pobierz
5) Kopię dokumentów finansowych za ostatni rok obrotowy oraz za ostatni kwartał roku bieżącego /PIT, CIT, bilans, rachunek zysków i strat, F-01/

 

Spółka z o.o.

1) Umowa sprzedaży
2) Kserokopie aktualnego KRS - nie starszy niż 3 m-ce
3) Wniosek o kredyt kupiecki pobierz
4) Zabezpieczenie (deklaracja wekslowa, weksel, wzór wypełnienia weksla) pobierz
5) Kopię dokumentów finansowych za ostatni rok obrotowy oraz za ostatni kwartał roku bieżącego /PIT, CIT, bilans, rachunek zysków i strat, F-01/

 

Spółka Akcyjna

1) Umowa sprzedaży
2) Kserokopie aktualnego KRS - nie starszy niż 3 m-ce
3) Wniosek o kredyt kupiecki pobierz
4) Zabezpieczenie (deklaracja wekslowa, weksel, wzór wypełnienia weksla) pobierz
5) Kopię dokumentów finansowych za ostatni rok obrotowy oraz za ostatni kwartał roku bieżącego /PIT, CIT, bilans, rachunek zysków i strat, F-01/