Bendros prekybos kredito gavimo sąlygos

Prekybos kredito dydis yra nustatomas individualiai.

Prekybos kreditas yra suteikiamas patikrintiems partneriams, o limito dydis priklauso nuo verslo partnerio patikrinimo rezultatų ir prireikus jo pateiktų garantijų.

Prieš suteikiant atitinkamo dydžio kreditą yra atliekamas vertinimas siekiant nustatyti rizikos lygį, susijusį su pardavimu naujam klientui arba klientui, su kuriuo įmonė seniai nebendradarbiavo, tai pat siekiant priimti sprendimą dėl prekybos kredito dydžio. Šis vertinimas turi suteikti atsakymus į du klausimus:

  1. Ar kliento finansinė padėtis leis jam laiku įvykdyti finansinius įsipareigojimus? 

  2. Ar klientas yra patikimas (sąžiningas)?

Vertinimas apima ne tik patį klientą, bet ir išorinius veiksnius jo aplinkoje.

Taikome du metodus:

  • Individualus metodas, t.y. tskiras kiekvieno kliento kredito rizikos vertinimas, o vėliau individualių prekybos kredito suteikimo sąlygų nustatymas. Taip darome, kai prekes parduodame dideliais kiekiais.

  • Sisteminis metodas, t.y. ankščiau aptarnautų klientų atveju atsižvelgiame į faktiškai išnaudotą limitą, naujų klientų atveju – į prašomą limitą. Reikalaujame pateikti aktualius dokumentus..

Toks suskirstymas į kategorijas leidžia susieti susidomėjimą bendradarbiavimu su klientu su analizuojamos ekonominės informacijos mastu ir naudojamų garantijų rūšimis. Kiekvienas klientas norintis pradėti arba jau bendradarbiaujantis su įmone „Młyny Szczepanki“ sp. z o. o. gali prašyti suteikti jam taip vadinamo prekybos kredito limitą. Limito dydis yra nustatomas remiantis kliento kredito rizikos vertinimu bei atsižvelgiant į potencialius prekybos poreikius. Didėjant bendradarbiavimo apimtims yra galimybė padidinti kredito limitą.

Prekybos kredito limitas gali būti suteiktas gavus įmonės „Młyny Szczepanki“ pozityvų vertinimą.

Tokiam vertinimui reikia:

1) pateikti registravimo dokumentus, t.y. įregistravimą į ekonominę veiklą, MMIN, bendrovės teisinės registracijos numerį, KRS, ribotos turtinės atsakomybės bendrovės atveju taip pat būtinas pareiškimas apie Valdybos teisę atsotovauti bendrovę, atsižvelgiant į Komercinių bendrovių kodekso 230 straipsnį/ 230 straipsnis teisių reguliavimas arba įsipareigojimo, kurio nauda yra dvigubai didesnė už įstatinio kapitalo vertę, asignavimas reikalauja akcininkų nutarimo, nebent sutartyje numatyta kitaip.

2) klientams, turintiems stabilią ir gerą poziciją rinkoje gavę reikiamus / finansinius, registravimo, užtikrinimo / dokumentus, leidžiančius teigiamai įvertinti finansinę situaciją ir kredito riziką.

3) pateikti limito ir prekybos kredito suteikimo paraišką parsisiųsti.

4) atsižvelgiant į reikšmingus limitus, t.y. ilgius mokėjimo atidėjimo laikotarpius pasiūlius papildomą užtikrinimą, pvz. hipoteką, laidavimą, perleidimą ir t.t.. bei „Młyny Szczepanki“ tai priėmus kaip tinkamą priimamai rizikai.