Prekybos kredito gavimo ir išlaikymo apribojimas

Pagrindiniai apribojimai norint gauti ar išlaikyti prekybos kreditą yra:

1) pradelsta skola „Młyny“ įmonei dėl uždelstų mokėjimų, o tai taip pat sustabdo pardavimą iki įsiskolinimo padengimo.

2) prekybos kredito limito sumažinimas arba panaikinimas, jeigu kliento 2 mėnesių pirkimai labai nukrypsta nuo suteikto limito.

3) prekybos kreditas negali būti naudojamas ilgalaikiam turtui ar investicinei veiklai finansuoti.

4) laikas, kuriam turi būti suteiktas prekybos kreditas, nustatomas individualiai kiekvienam klientui, o atsižvelgiame į tokius aspektus kaip: finansinis pajėgumas, prekės ženklo pripažinimas, ankstesnių sandorių eiga, įmonės pasitikėjimas. Pagrindinis veiksnys, turintis didelę įtaką mokėjimo atidėjimo datai, yra suteikto kredito suma.

DOKUMENTAI REIKALINGI PREKYBOS KREDITO PRAŠYMO NAGRINĖJIMUI

Prašymo suteikti prekybos kredito limitą nagrinėjimas vyksta pateikus arba atnaujinus šiuos dokumentus:

1) prekybos kredito paraiška parsisiųsti

2) registracijos dokumentai - aktualus išrašas iš KRS, ne senesnis kaip 3 mėnesiai, pažyma apie įregistravimą ekonominės veiklos registre (priklausomai nuo įmonės teisinės formos),

3) ribotos turtinės atsakomybės bendrovės atveju - Valdybos pareiškimas apie jai suteiktas teises į išmokas įmonės atstovavimui atsižvelgiant į Komercinių bendrovių kodekso 230 straipsnį ir bendrovės sutartį,

4) užtikrinimas

5) paskutinių įvykdytų finansinių metų balansas bei einamųjų metų paskutinio ketvirčio pajamų ir išlaidų ataskaita